Wielka Sobota, 11 kwietnia

Trwa druga część Świętego Triduum Paschalnego: Misterium Chrystusa Pogrzebanego. Po Śmierci Zbawiciela jest czas wyciszenia, bo Pan śpi.

ks. Przemysław Sawa (Szkoła Ewangelizacji śś. Cyryla i Metodego)

 

Propozycja przeżycia Wielkiej Soboty
Zadbajmy o to, by ten dzień był przeżyty w ciszy. Wyłączmy sprzęt grający, zaniechajmy głośnych prac, powstrzymajmy się od niekoniecznych rozmów. Przygotowujemy się do świętowania Zmartwychwstania przez przygotowanie potraw, malowanie pisanek… Przygotowujmy baranka, jeśli go jeszcze nie ma. Nadal można zachować post aż do celebracji Wigilii Paschalnej.

Wieczorem rozpoczniemy największe świętowanie Zmartwychwstania Jezusa. Na pewno, jeśli przeżyliśmy dogłębnie Mękę i Śmierć Jezusa, Jego Zmartwychwstanie szczególnie dotknie naszych serc. Przygotujmy na wieczorne świętowanie paschalik. Jeśli nie mamy paschalika, przygotujmy świecę, którą można oznaczyć 5 czerwonymi pineskami ułożonymi w formie krzyża jak grana na paschale.

 

Podręcznik do domowego Triduum Paschalnego na stronach Gościa.

 

Mała galeria z trwającego Triduum Paschalnego:

Msza Wieczerzy Pańskiej tym razem była również u sióstr za kościołem. 
Promień słońca został zauważony przez oglądających fb-transmisję jako Boży znak. Ten moment stał się natychmiast inspiracją do dzieła malarskiego Julii:

Symboliczna ciemnica w naszym kościele:

Symboliczny Boży Grób: