Środa, 22 kwietnia

Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzył, miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał Swojego Syna po to, aby świat potępić, ale aby go zbawić (J 3,16-17)


Bp Edward Dajczak, Upór miłości Boga (za: Dobre Media Nowej Ewangelizacji)