Uroczystość Objawienia Pańskiego

W dniu 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną też Świętem Trzech Króli.

Dzień ten  jest wielkim świętem O b j a w i e n i a  B o g a światu po grecku zwanym Epifaneją, ustanowionym i obchodzonym już w III wieku na pamiątkę hołdu, jaki Trzej Mędrcy ze Wschodu – Kacper, Melchior i Baltazar – złożyli Dzieciątku Jezus. Pierwsi chrześcijanie w tym właśnie dniu świętowali Boże Narodzenie i tradycję tę zachowują dotychczas chrześcijanie obrządku wschodniego, wyznawcy Prawosławia i greko–katolicy.
Dopiero w końcu IV w. do liturgii Kościoła Powszechnego wprowadzone zostały dwie odrębne uroczystości: Boże Narodzenie – 25 grudnia i święto Trzech Króli – Objawienia Pańskiego – 6 stycznia. Zamyka ono cykl uroczystości religijnych – cykl świąteczny Bożego Narodzenia.

Obecnie Święto Trzech Króli to przede wszystkim uroczystość kościelna, podczas której święci się kawałki kredy i mirrę.

W dzisiejszą uroczystość Kościół w Polsce przeżywa Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom.  Możemy wspomóc tych, którzy na krańcach świata ewangelizują i służą ubogim.

Komunikat Przewodniczącego KEP ds. Misji Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD – kliknij tutaj…