Oferta edukacyjna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie

Ksiądz Tomasz Sroka – Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie i Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie wystosował ofertę edukacyjno-wychowawczą, którą zamieszczamy w poniższym linku.

Oferta edukacyjno-wychowawcza Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie