Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

Obchodzona w tym roku w niedzielę 31 października Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.