Zmiana terminu kolędy

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu kolędy.

Odwiedziny duszpasterskie na Słowioczonce i Andziołówce (lewa strona) zaplanowane pierwotnie na sobotę 15 stycznia odbędą się w sobotę 12 lutego.