35 lat posługi kapłańskiej Ks. Jana Kohuta

Piękny Jubileusz 35 rocznicy święceń kapłańskich obchodził 17 kwietnia ksiądz Jan Kohut – nasz wieloletni misjonarz w Brazylii.

Ksiądz Jan urodził się 21 marca 1950 r. w Istebnej.
Gdy miał 4 lata zmarł mu ojciec. W 1964 r. ukończył 7-klasową szkołę podstawową, po niej 3-letnią szkołę zawodową w Ustroniu w zawodzie kowal przemysłowy po czym 4-letnie Technikum Mechaniczne. W maju 1971 r. zdał maturę.
Następnie pracował 5 lat w FSM w Ustroniu.
We wrześniu 1976 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. Po nowicjacie w dniu 8 września 1978 r. złożył pierwsze, a 8 września 1982 r. wieczyste śluby zakonne.
17 września 1982 r. otrzymał z rąk ks. bpa Edwarda Piszcza święcenia diakonatu, natomiast 17 kwietnia 1983 r. święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza.
13 czerwca 1983 r. obronił na KUL-u pracę magisterską z etnologii religii pt: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w regionie istebniańskim”.
Od 1 lipca 1983 r. pracował jako wikariusz w Parafii Królowej Apostołów w Rybniku, po czym we wrześniu 1986 roku wyjechał do pracy misyjnej w Brazylii, gdzie do tej pory pełni posługę duszpasterską.
Z dziesięciu kapłanów, którzy w 1983 roku przyjęli święcenia wraz z ks. Janem jeden jest obecnie biskupem a ośmiu nadal pełni posługę kapłańską.

Pięknie i godnie pożegnaliśmy naszego Księdza Jerzego

Wielkie tłumy wiernych w tym wielu parafian w strojach regionalnych wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Księdza Prałata Jerzego Patalonga, które odbyły się 9 kwietnia w naszej parafii.

W Mszy świętej pogrzebowej, której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Greger uczestniczyła również rodzina, dziesiątki księży, poczty sztandarowe, strażacy, kapele i orkiestra.

Homilię wygłosił ksiądz prałat Jerzy Palarczyk.

Artykuł na stronie Gościa Niedzielnego

Fotogaleria na stronie Gościa Niedzielnego

Kondolencje od Braci Ewangelików

Kraj przecudny w górze znam, Jawny tęskny moim snom;
Na złocistych brzegach tam Ojciec mi zgotował dom.
Do domu, fale szumiące mnie niosą,
Do domu, niebian mnie rzesze wiodą.
Do domu, do cudnych brzegów ojczystych,
rzesze aniołów wiodą mnie. ŚE nr 270,1

Przewielebne i wielebne Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne
Szanowni Wierni Kościoła Rzymsko – Katolickiego
Dekanatu Istebniańskiego

W imieniu Wiernych Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Istebnej składam Wam wszystkim szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci długoletniego proboszcza Parafii Dobrego Pasterza i Dziekana Dekanatu Istebniańskiego
śp. ks. dziekana Jerzego Patalonga.

Niech miłosierny Bóg błogosławi Wam Drogie Siostry i Bracia w bólu i żalu. Niech Słowem swoim pocieszy serca Wasze.
Łączymy się z Wami w modlitwie.
Zostańcie z Bogiem.

Jezus Chrystus powiedział do przyjaciół w Betanii, a dzisiaj mówi także do nas: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ew. Jana 11,25-26

W imieniu wiernych Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
Ks. Alfred Staniek – proboszcz

Nasz Ksiądz Prałat Jerzy odszedł do Domu Ojca

W dniu 6 kwietnia zmarł Ksiądz Prałat Jerzy Patalong – wieloletni i wielce zasłużony proboszcz naszej parafii oraz dziekan Dekanatu Istebniańskiego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 14:00 w Istebnej.

W piątek 6 kwietnia w intencji śp. Księdza Jerzego w naszym kościele została odprawiona Msza święta.

W sobotę 7 kwietnia w naszym kościele trwało czuwanie modlitewne w intencji zmarłego śp. Księdza Jerzego.

————————————————————–

Ksiądz prałat Jerzy Patalong urodził się 26 września 1933 w Imielinie. Był ostatnim, dziewiątym dzieckiem Anny i Pawła Patalongów. W Imielinie był ministrantem w tamtejszej parafii. Po ukończeniu nauki w Prywatnym Katolickim Gimnazjum Męskim im. św. Jacka w Katowicach wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
W dniu 2 grudnia 1956 został wyświęcony na kapłana przez ks. biskupa Herberta Bednorza.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikarego w Chorzowie, Zebrzydowicach, Jankowicach Rybnickich oraz Nowym Bytomiu. Od roku 1965 był administratorem parafii św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej, a następnie od 1970 roku proboszczem w Strzebiniu k. Koszęcina.
20 sierpnia 1974 został proboszczem parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, która to posługę pełnił do 2010 roku a więc przez 36 lat.
W 1976 roku został dziekanem dekanatu wiślańskiego a po utworzeniu nowej diecezji bielsko-żywieckiej dziekanem dekanatu istebniańskiego.
W 1996 roku w uznaniu dla pracy duszpasterskiej został obdarzony godnością prałata.
Po przejściu na emeryturę został rezydentem w istebniańskiej parafii pomagając w tutejszym duszpasterstwie.
W 2011 roku Ksiądz Jerzy został laureatem Lauru Ziemi Cieszyńskiej – Srebrnej Cieszynianki.

Po przyjściu do Istebnej w 1974 roku od razu przystąpił do wielu prac remontowych, które były konieczne. Najważniejszą sprawą okazało się wzmocnienie i osuszenie fundamentów kościoła, wzmocnienie filarów i sklepień pod wieżą.
Ksiądz Jerzy Patalong dokonał również generalnego remontu wieży. Później podjął jedną z najważniejszych decyzji dotyczącą renowacji polichromii Jana Wałacha. W czasie jego posługi założono również ogrzewanie pod nową marmurową posadzką, specjalnie dostosowane do zabytkowego wnętrza kościoła z licznymi polichromiami. Uporządkowane zostały również cmentarze.
W ostatnich latach posługi proboszcza ks. prałat J. Patalong dokonał również wymiany ławek i okien w kościele, które w dolnej części zostały ozdobione witrażami, a dach pokryto blachą miedzianą.
Kolejna ważna decyzja dotyczyła budowy domu parafialnego, gdzie obecnie odbywają się spotkania
grup parafialnych i okolicznościowe uroczystości.
Ks. prał. Jerzy Patalong skrupulatnie przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej.
Przez szereg lat wychował kilkuset ministrantów, którzy przy największych uroczystościach zawsze byli ubrani w strój ludowy.
W czasie jego posługi z dekanatu wyświęcono wielu księży, nie brakowało też dziewcząt idących za głosem powołania zakonnego.
Wielką troską otaczał wielodzietne rodziny.
Od początku posługi wspierał ubogich uczniów i studentów.
Do historii przeszedł fakt, że ks. prał. J.  Patalong wręcz nawoływał do zakładania istebniańskiego stroju ludowego, który – podobnie jak miejscowe tradycje – bardzo cenił.                                                  Ksiądz Jerzy był sprawnym administratorem parafii, prawdziwym dobrym gazdą, ale przede wszystkim człowiekiem głębokiej wiary umiejącym połączyć wartości duchowe z tym co zastał tu, gdzie spędził ostatnie 44 lata swojego życia.

Konwent Wielkanocny

Tradycyjnie jak co roku odbył się w czwartek 5 kwietnia – tym razem w naszym kościele – Konwent Wielkanocny, w którym wzięli udział kapłani naszego Dekanatu.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ!

Po mrokach śmierci jaśnieje światło Zmartwychwstałego Pana, który jest Drogą Prawdą i Życiem.

Radując się wolnością, którą niesie Chrystus pragniemy życzyć dużo Nadziei, która była potrzebna w Wielki Piątek, Wiary, która była poddana próbie w Wielką Sobotę i Miłości, która powstała do nowego życia w Wielką Niedzielę.

Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi, umacnia i towarzyszy w naszej codzienności.

Zdrowych, spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Życzą

Ksiądz proboszcz Tadeusz
Ksiądz wikary Grzegorz
Administrator strony Jacek

 

Święte Triduum Paschalne

Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, to szczyt całego roku liturgicznego. Święta Wielkanocne mają dla chrześcijan ogromne znaczenie. Zmartwychwstanie Jezusa to centralna uroczystość w roku liturgicznym.

Triduum Paschalne to okres obejmujący trzy niepowtarzalne dni w życiu każdego chrześcijanina. To właśnie w tym czasie wierzący mogą przygotować się na przyjście Chrystusa. To czas celebracji najważniejszych momentów katolickiej wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Triduum Paschalne rozpoczyna się liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej wieczorem w Wielki Czwartek, a kończy Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej Święte Triduum obejmuje liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna się w sobotę po zachodzie słońca. Centrum i szczyt tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej.