Wielki Poniedziałek, 6 kwietnia

Wczoraj rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W tym tygodniu rzeczywiście wszystko, co jest nam dane w liturgii, jest wielkie. A co zrobić, żeby przy braku bezpośredniego udziału w liturgii dobrze przeżyć czas Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa?

Dobrze przeżyje i przyjmie dar zmartwychwstania ten, kto dobrze wcześniej wejdzie w Śmierć Jezusa. Cały czas Wielkiego Tygodnia to wzrastające napięcie wprowadzające nas w dramat Krzyża. Nawet jak nie przeżywasz tak liturgii, gdy ją masz tylko za pośrednictwem mediów, to przecież Słowo Boże samo z Siebie niech już pracuje w sercu. Idziesz może nawet do pracy, a w sercu przechowujesz i rozważasz wydarzenia tego dnia, tej godziny. Wiesz, że to jest dzień, w którym się to dzieje.

Tym bardziej zachęcam, żeby ten Wielki Tydzień przeżyć cały począwszy od wjazdu do Jerozolimę poprzez dzisiejszą ucztę w Betanii:


abp Grzegorz Ryś, Potrzebujesz przyjaciół w domu (za: Mocni w Duchu – Jezuici TV)

 

Zapraszamy w czasie Triduum do włączenia się w sztafetę Adoracji Jezusa w Ciemnicy i przy Bożym Grobie w formie sztafety modlitewnej. Niech modlitwa w tych dniach w naszej parafii trwa bez przerwy. Aby dołączyć do sztafety wejdź tutaj.