Wielki Wtorek, 7 kwietnia

Judasz czy Piotr? Wbrew pierwszym przypuszczeniom to bardzo trudny wybór, choć w ostateczności oczywisty. Ale czy ja czasem nie zdradziłem tak samo? Czy nie wyparłem się Jezusa? Dzisiejsze Słowo prowadzi nas do poważnego rachunku sumienia.


abp Grzegorz Ryś, Zdradzi jeden z WAS! (za: Mocni w Duchu – Jezuici TV)