Poniedziałek, 11 maja

Gdy Paweł i Barnaba sprzeciwiają się mieszkańcom Listry, by ich traktowali jako bogów, przekonują, że są ludźmi odkupionymi przez Jezusa. To wielka godność być człowiekiem. Bardziej być niż mieć – oto godność. Tak przekonywał nas Jan Paweł II.

Jan Paweł II, Płock 1991 (za: Lubię słuchać Jana Pawła II)