Niedziela, 10 maja

Pierwsze czytanie opowiada dziś o ustanowieniu pierwszych diakonów. U nas stosunkowo rzadko widujemy diakonów. W Polsce najczęściej spotykamy diakonów, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Podczas, gdy są miejsca na świecie, choćby za Bukowcem, gdzie posługa diakonów stałych jest zjawiskiem oczywistym. Cóż to jest diakonat stały?

Abp Grzegorz Ryś o diakonacie stałym (za: Archidiecezja Łódzka)