Sobota, 9 maja

Gdy Paweł zwraca się do pogan, bo Izraelici nie chcieli słuchać Ewangelii…

o. Joachim Badeni, O poszukiwaniu żywego Boga (za: Święty Grzesznik)