Piątek, 8 maja

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?

ks. Michał Olszewski, Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam (za: slowopana)