Zapraszamy na nabożeństwo czterdziestogodzinne

Pośród wszystkich form pobożności na pierwszym miejscu po sakramentach znajduje się adoracja eucharystycznego Chrystusa; jest ona najmilszą Bogu, a nam – najprzydatniejszą. (Św. Alfons z Liguori)

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nabożeństwo czterdziestogodzinne, czyli adorację Najświętszego Sakramentu przed Wielkim Postem.
Zadaniem tego nabożeństwa jest wprowadzenie wiernych w Okres Wielkiego Postu.

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu a Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.

W niedzielę adoracja w naszym kościele od godz. 17.30 do 20.00.

W poniedziałek i wtorek od 7:30 do 9:00 i od 16:00 do 18:00.