Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

W niedzielę 9 czerwca obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w Kościele okres wielkanocny.
W Dziejach Apostolskich czytamy: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…” (Dzieje Ap., II, 2-4).
W języku liturgicznym święto Ducha Świętego nazywa się „Pięćdziesiątnicą” – z greckiego Pentecostes, tj. pięćdziesiątka – bo obchodzi się go 50-go dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim.
Symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Zwykło się też przedstawiać go w postaci ognistych języków, gdyż tak Dzieje Apostolskie opisują jego zesłanie na Apostołów.
Uroczystość tę powszechnie nazywa się w Polsce Zielonymi Świątkami, ponieważ przypada w Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody.