Piątek, 20 marca

Piątek, 20 marca

Życie najrealniejsze jest przy Bogu.

s. Anna Bałchan SMI, Nie wolno milczeć o tym, że Bóg jest, Kongres młodych osób konsekrowanych