Czwartek, 14 maja

Zjednoczenie z Jezusem? Chcę tego?

Monika i Marcin Gajdowie, Zjednoczenie z Bogiem jest dla każdego (za: 2ryby.pl)