Dwunastu dzielnych ludzi

W ramach XXIX Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę idą również pątnicy z naszego Dekanatu pod przewodnictwem naszego księdza wikarego Grzegorza Strządały.