Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził do liturgii Papież Pius XI w 1925 r. encykliką „Quas Primas”. Po ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r. Święto to obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku kościelnego.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia a także ukazuje cel naszego życia – Królestwo Niebieskie.
Przeżywając uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata z wielką miłością stańmy przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, bo On jest morzem niewyczerpanego miłosierdzia.
Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.