Nasz odpust parafialny

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego obchodziliśmy w naszej wspólnocie parafialny odpust. Sumę odpustową koncelebrowali: nasz ksiądz dziekan Tadeusz, ksiądz Jan Kohut oraz ksiądz doktor Tadeusz Michałek, który wygłosił też Słowo Boże. Po Mszy świętej odbyła się procesja eucharystyczna wokół kościoła.

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką.

Św. Łukasz pozostawił w Dziejach Apostolskich następującą relację o tym wydarzeniu: „Po tych słowach [Pan Jezus] uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ´Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba´. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej” (Dz 1, 9-12).

Należałoby się zastanowić, do czego nasz Pan zobowiązuje nas w tajemnicy Wniebowstąpienia. Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa w taki sposób: „W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim”. Przypomina w tym miejscu słowa św. Pawła, który nawoływał: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 1-2).

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego przypada nasz parafialny odpust. Witamy ks. dra Tadeusza Michałka, który wygłosi słowo Boże.

Nabożeństwo majowe

Rozpoczął się piękny, Maryjny miesiąc maj.

Jak co roku zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odbywają się w ciągu tygodnia po wieczornej Mszy świętej zaś w niedzielę i święto NMP Królowej Polski (3 maja) o godz. 16:00.

Uwaga! Utrudnienia dla kierowców i pieszych!

Informujemy, że w związku z pracami remontowymi wykonywanymi przy naszym kościele aż do odwołania wyłączony z możliwości parkowania będzie plac kościelny wraz z obejściem od strony i cmentarza.

W czasie trwania prac nie będzie też możliwości zwiedzania kościoła.

Dojście do Gminnego Ośrodka Kultury i apteki będzie możliwe od strony parku.

Dni krzyżowe – czyli wiosenne dni modlitw o urodzaje

Dni Krzyżowe jest to czas modlitw błagalnych o dobre urodzaje, które zapewnią nam dostatek chleba powszedniego i zachowanie od klęsk żywiołowych. Dni Krzyżowe są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Msza św. w tych dniach połączona jest z procesją do przydrożnych krzyży. Wierni odmawiają modlitwy o błogosławieństwo Boga dla rolników, o dobra pogodę, która zapewni obfite plony oraz zachowanie od klęsk żywiołowych.
Obecnie Kościół obchodzi w ciągu roku cztery dni krzyżowe:  w Święto Świętego Marka Ewangelisty 25 kwietnia, oraz w poniedziałek, wtorek i środę przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego.

35 lat posługi kapłańskiej Ks. Jana Kohuta

Piękny Jubileusz 35 rocznicy święceń kapłańskich obchodził 17 kwietnia ksiądz Jan Kohut – nasz wieloletni misjonarz w Brazylii.

Ksiądz Jan urodził się 21 marca 1950 r. w Istebnej.
Gdy miał 4 lata zmarł mu ojciec. W 1964 r. ukończył 7-klasową szkołę podstawową, po niej 3-letnią szkołę zawodową w Ustroniu w zawodzie kowal przemysłowy po czym 4-letnie Technikum Mechaniczne. W maju 1971 r. zdał maturę.
Następnie pracował 5 lat w FSM w Ustroniu.
We wrześniu 1976 r. wstąpił do Zgromadzenia Słowa Bożego w Pieniężnie. Po nowicjacie w dniu 8 września 1978 r. złożył pierwsze, a 8 września 1982 r. wieczyste śluby zakonne.
17 września 1982 r. otrzymał z rąk ks. bpa Edwarda Piszcza święcenia diakonatu, natomiast 17 kwietnia 1983 r. święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jerzego Ablewicza.
13 czerwca 1983 r. obronił na KUL-u pracę magisterską z etnologii religii pt: „Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia w regionie istebniańskim”.
Od 1 lipca 1983 r. pracował jako wikariusz w Parafii Królowej Apostołów w Rybniku, po czym we wrześniu 1986 roku wyjechał do pracy misyjnej w Brazylii, gdzie do tej pory pełni posługę duszpasterską.
Z dziesięciu kapłanów, którzy w 1983 roku przyjęli święcenia wraz z ks. Janem jeden jest obecnie biskupem a ośmiu nadal pełni posługę kapłańską.

Pięknie i godnie pożegnaliśmy naszego Księdza Jerzego

Wielkie tłumy wiernych w tym wielu parafian w strojach regionalnych wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Księdza Prałata Jerzego Patalonga, które odbyły się 9 kwietnia w naszej parafii.

W Mszy świętej pogrzebowej, której przewodniczył ksiądz biskup Piotr Greger uczestniczyła również rodzina, dziesiątki księży, poczty sztandarowe, strażacy, kapele i orkiestra.

Homilię wygłosił ksiądz prałat Jerzy Palarczyk.

Artykuł na stronie Gościa Niedzielnego

Fotogaleria na stronie Gościa Niedzielnego

Kondolencje od Braci Ewangelików

Kraj przecudny w górze znam, Jawny tęskny moim snom;
Na złocistych brzegach tam Ojciec mi zgotował dom.
Do domu, fale szumiące mnie niosą,
Do domu, niebian mnie rzesze wiodą.
Do domu, do cudnych brzegów ojczystych,
rzesze aniołów wiodą mnie. ŚE nr 270,1

Przewielebne i wielebne Duchowieństwo Diecezjalne i Zakonne
Szanowni Wierni Kościoła Rzymsko – Katolickiego
Dekanatu Istebniańskiego

W imieniu Wiernych Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Istebnej składam Wam wszystkim szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci długoletniego proboszcza Parafii Dobrego Pasterza i Dziekana Dekanatu Istebniańskiego
śp. ks. dziekana Jerzego Patalonga.

Niech miłosierny Bóg błogosławi Wam Drogie Siostry i Bracia w bólu i żalu. Niech Słowem swoim pocieszy serca Wasze.
Łączymy się z Wami w modlitwie.
Zostańcie z Bogiem.

Jezus Chrystus powiedział do przyjaciół w Betanii, a dzisiaj mówi także do nas: Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ew. Jana 11,25-26

W imieniu wiernych Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
Ks. Alfred Staniek – proboszcz

Nasz Ksiądz Prałat Jerzy odszedł do Domu Ojca

W dniu 6 kwietnia zmarł Ksiądz Prałat Jerzy Patalong – wieloletni i wielce zasłużony proboszcz naszej parafii oraz dziekan Dekanatu Istebniańskiego.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w poniedziałek 9 kwietnia o godz. 14:00 w Istebnej.

W piątek 6 kwietnia w intencji śp. Księdza Jerzego w naszym kościele została odprawiona Msza święta.

W sobotę 7 kwietnia w naszym kościele trwało czuwanie modlitewne w intencji zmarłego śp. Księdza Jerzego.

————————————————————–

Ksiądz prałat Jerzy Patalong urodził się 26 września 1933 w Imielinie. Był ostatnim, dziewiątym dzieckiem Anny i Pawła Patalongów. W Imielinie był ministrantem w tamtejszej parafii. Po ukończeniu nauki w Prywatnym Katolickim Gimnazjum Męskim im. św. Jacka w Katowicach wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
W dniu 2 grudnia 1956 został wyświęcony na kapłana przez ks. biskupa Herberta Bednorza.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich pełnił posługę wikarego w Chorzowie, Zebrzydowicach, Jankowicach Rybnickich oraz Nowym Bytomiu. Od roku 1965 był administratorem parafii św. Marcina Biskupa i Wyznawcy w Cieszowej, a następnie od 1970 roku proboszczem w Strzebiniu k. Koszęcina.
20 sierpnia 1974 został proboszczem parafii Dobrego Pasterza w Istebnej, która to posługę pełnił do 2010 roku a więc przez 36 lat.
W 1976 roku został dziekanem dekanatu wiślańskiego a po utworzeniu nowej diecezji bielsko-żywieckiej dziekanem dekanatu istebniańskiego.
W 1996 roku w uznaniu dla pracy duszpasterskiej został obdarzony godnością prałata.
Po przejściu na emeryturę został rezydentem w istebniańskiej parafii pomagając w tutejszym duszpasterstwie.
W 2011 roku Ksiądz Jerzy został laureatem Lauru Ziemi Cieszyńskiej – Srebrnej Cieszynianki.

Po przyjściu do Istebnej w 1974 roku od razu przystąpił do wielu prac remontowych, które były konieczne. Najważniejszą sprawą okazało się wzmocnienie i osuszenie fundamentów kościoła, wzmocnienie filarów i sklepień pod wieżą.
Ksiądz Jerzy Patalong dokonał również generalnego remontu wieży. Później podjął jedną z najważniejszych decyzji dotyczącą renowacji polichromii Jana Wałacha. W czasie jego posługi założono również ogrzewanie pod nową marmurową posadzką, specjalnie dostosowane do zabytkowego wnętrza kościoła z licznymi polichromiami. Uporządkowane zostały również cmentarze.
W ostatnich latach posługi proboszcza ks. prałat J. Patalong dokonał również wymiany ławek i okien w kościele, które w dolnej części zostały ozdobione witrażami, a dach pokryto blachą miedzianą.
Kolejna ważna decyzja dotyczyła budowy domu parafialnego, gdzie obecnie odbywają się spotkania
grup parafialnych i okolicznościowe uroczystości.
Ks. prał. Jerzy Patalong skrupulatnie przygotowywał dzieci do I Komunii Świętej.
Przez szereg lat wychował kilkuset ministrantów, którzy przy największych uroczystościach zawsze byli ubrani w strój ludowy.
W czasie jego posługi z dekanatu wyświęcono wielu księży, nie brakowało też dziewcząt idących za głosem powołania zakonnego.
Wielką troską otaczał wielodzietne rodziny.
Od początku posługi wspierał ubogich uczniów i studentów.
Do historii przeszedł fakt, że ks. prał. J.  Patalong wręcz nawoływał do zakładania istebniańskiego stroju ludowego, który – podobnie jak miejscowe tradycje – bardzo cenił.                                                  Ksiądz Jerzy był sprawnym administratorem parafii, prawdziwym dobrym gazdą, ale przede wszystkim człowiekiem głębokiej wiary umiejącym połączyć wartości duchowe z tym co zastał tu, gdzie spędził ostatnie 44 lata swojego życia.

Konwent Wielkanocny

Tradycyjnie jak co roku odbył się w czwartek 5 kwietnia – tym razem w naszym kościele – Konwent Wielkanocny, w którym wzięli udział kapłani naszego Dekanatu.