Odwiedziny duszpasterskie 2020

Jasnowice
Nowina, Fifejdy, Łączyna, Kosiorki, Plac, Na Groniu
9.00 30.11
sb
9.00 Zagroń, Zaolzie, Olza
do Halniaka
Mikowa Łąka, Bźniokowa, Kuboszula, Polanka, Młoda Góra 13.00 01.12
ndz
13.00 Las, Bagno, Placówka
Wilcze
Suszkula, Hola, Międzyłąki, Grapa, Podwilcze
9.00 07.12
sb
9.00 Jasnowice
Polenica, Na Groniu, Brączki, Za Groniem, Ku granicy, Koniec, Chraściny
Tokarzonka
U Stawu i od Kuboszuli do Pleniska
13.00 08.12
ndz
13.00 Wywóz, Wyrszczek, Wojtosze
Andziołówka Górna
Gaszperula, Łąka, Kuba, Kubitkula
9.00 14.12
sb
9.00 Andziołówka Dolna
od leśniczówki do Bucznika
Mikszówka
Mikszówka od góry, Rechotrzonka
13.00 15.12
ndz
13.00 Poloki, Za Groniem, Kurzyszowski Groń
Kulonki od dołu
Kubale od góry
9.00 21.12
sb
Do Remizy, Centrum
domy za strażnicą, strażnica, przy Urzędzie Gminy, domy przy drodze koniakowskiej
13.00 22.12
ndz
13.00 Słowiaczonka, Andziołówka Lewa
Słowiaczonka, Andziołówka, Bucznik
Centrum i Gliniane
od skrzyżowania centrum do potoku Gliniane za potokiem
od potoku, tyłem, górne, droga, środek
9.00 27.12
pt
15.00 Domy przy tartaku
i przy oczyszczalni

droga od Olzy (od Lys Fusionu), droga koło stadionu
Kiepki, Gazury
droga przy klasztorze, Mojeściki, Gazury dolne, Kiepki dolne
9.00 28.12
sb
9.00 Burowie
od Szarców do Kohutów
Suszki, Szymcze
od Kiepków, Suszki, Kameralna, Bukowiec, Szymcze dolne, Szymcze górne, U Forotu
13.00 29.12
ndz
13.00 Miki
od probostwa do dołu
Dzielec, Podoliny, Potoczki 9.00 30.12
pn
15.00 Szarce
od góry do Granaterza
Kucisko, Kawule, Kępka, Wojtki 9.00 04.01
sb
9.00 Beskid
Do Dziury, skrzyżowanie, Przy pizzerii, Canada, Nad Małyszami, Byrty, Lanckorona
05.01
ndz
13.00 Kohuty
od dołu
06.01
ndz
13.00 Bystre
11.01
sb
9.00 Michałki od góry do dołu
Haratyki od dołu do góry